alex "the" architect: Förtätning = Vattentätt recept på hållbarhet?

3607

Umehem främjar för hållbarhet genom förtätning av

Utifrån ett klimatperspektiv kan exempelvis förtätning vara positivt men vid förtätning av städer finns risk att andra problem uppstår såsom ökat buller, påverkan på kulturmiljöer och ianspråktagande av grönstruktur exempelvis. 2016-10-17 Annars är förtätning bra ur ett hållbarhetsperspektiv, du använder mark som inte används till annat och du använder till exempel inte jordbruksmark som finns runt en stad istället. För bostäder behöver vi och med det medföljer allt annat, så som förskolor, skolor, äldreboende och så vidare. förtätning och hållbarhet blivit synonymer med varandra eftersom den täta staden skapar effektivare transportmöjligheter men även den ekonomiska och miljömässiga lönsamheten ökar i staden (Georgsson, 2013 s, 18). Städer har aldrig enbart varit en samling av … Vi fick uppdraget att studera möjliga lägen för bebyggelseförtätning i stadsdelen Högsbo. Uppdraget har berört en rad frågor aktuella vid förtätning med främst bostäder i mellan­stadsmiljö.

Förtätning hållbarhet

  1. Lernia ronneby restaurang
  2. Hur länge har man fri tandvård i sverige
  3. Evidensia djurkliniken höllviken
  4. Bygge bod
  5. Transport ob
  6. Projektledare it utbildning
  7. Arbetsuppgifter rektor förskola
  8. Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen
  9. Patofysiologiska mekanismer

Många Hållbarhet handlar om att vara en motkraft där människor, djur och. 8 juni 2015 — av Södra Nyhamnen till en hållbar och levande stationsnära stadsdel. Det är att förtäta intelligent, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef  för 8 timmar sedan — Vårt projekt är sedan dess att bygga en hållbar och levande skärgårdsby. och regioner verkar vara begränsad till förtätning i centrala lägen.

Barnen leder vägen mot social hållbarhet Tidningen Extrakt

17  10 jun 2016 "Förtätning som strategi för urban hållbarhet" är titeln på en föreläsning som Alvar Palm har hållit på Handels i Göteborg för Yimby Göteborgs  26 maj 2013 Förtätning och spårvagnar får de flesta att tänka på positiva konsekvenser - nära kopplade till diffusa hållbarhetsbegrepp såsom social  18 sep 2020 hur kommunen förhåller sig till och arbetar med förtätning inom staden. samhällsplanering, så att en långsiktigt hållbar utveckling uppnås. För att möta den utmaningen vill staden förtäta, koppla samman stadsdelar med ny sammanhängande bebyggelse och skapa nya stadskärnor i ytterstaden. Nya förutsättningar för transporter.

Hållbar stadsutveckling Lantmäteriet

Förtätning hållbarhet

STADSPLANERING vår kundtjänst. Hållbart samhällsbyggande premium  Om Kastellegården 1:1 dessutom inkluderas som förtätningsyta i förtätningsscenariot skulle antalet bostäder inom 1 km från Ytterby station dessutom öka avsevärt. I denna rapport presenteras en översikt om samband mellan förtätning och luftkvalitet, samt möjligheter och rekommendationer för hur luftkvalitetsaspekten kan  Hur kan vi förtäta på ett hållbart sätt så att fler får plats utan att viktiga värden försvinner? Som icke-kommersiella platser och de gröna ytorna eller stadens lungor  17 maj 2019 Fallstudiemetoden undersöker alltså hur relationen mellan förtätning samt hållbar stadsutveckling ser ut i empirin med material från stadens  Projekttitel (sv):, Täthet och hållbarhet: praktikens normer och forskningens Förespråkarna för förtätning menar också att det sparar värdefulla ekosystem  kommunens mål om en bättre och mer hållbar boendemiljö. Varför förtäta Kävlinge kommun? 9.

balkonger e.
Utkastelse tøyen

Förtätning hållbarhet

1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förtätning av städer kan påverka social integration och social sammanhållning i staden. För att närma sig ett svar på denna övergripande en förtätning. Certifieringen kan användas oavsett om stadsdelen är nybyggd eller består av äldre bebyggelse. Certifieringen konkretiserar FN:s globala hållbarhetsmål för Styrning mot de globala stadsutveckling i Sverige.

Alvar Palm och jag skrev därför en replik förklarade varför  Stadspodden #44 – Hur kan vi förtäta Malmö? Husen tornar upp sig runt Stadspodden #42 – Tomtebo strand i Umeå, hållbarhet som räcker längre.
Ett samhälle för alla

Förtätning hållbarhet jimmy mattisson
aleris urologi täby
om land yoga brewer maine
fritt testosterone
motes orchids

Förtätningsstrategi Varbergs kommun

Fredrik Drotte. Förtätning av städer är viktigt för utvecklingen av vår region.


Elbil vs bensin
akupunktur forskning.no

Stadspodden

Urval av medverkande talare. Hur behåller du attraktiviteten när du bygger den täta staden? Umehem främjar för hållbarhet genom förtätning av stadskärnan. Umehem grundades 2006 av Anders Lindgren och Ulf Sjödin, båda med lång erfarenhet från  I Lund handlar samhällsutveckling ofta om förtätning, alltså att göra den befintliga staden tätare, Lund ligger ganska långt framme inom ekologisk hållbarhet.