Geoteknisk undersökning - Kungälvs kommun

5770

Varia 574 - Statens geotekniska institut

4.3.2 Portryck och grundvatten. Hydrostatiskt tryck råder från havsvattennivån. I beräkningarna antas nivån +0,7, vilket ungefär motsvarar MW = +0,87. 8 sep 2017 Portryck och grundvattennivå har i beräkningarna ansatts hydrostatiskt utifrån en grundvattenyta som en bit in på land ligger nära nivån för  22 jan 2016 Portrycket i punkt 1 har uppmätts till hydrostatiskt ungefärligen från redovisas beräknad säkerhet vid 20 kPa högre portryck vid underkant lera  16 okt 2018 markytan har dock portrycket förutsatts vara hydrostatiskt med en trycknivå som motsvarar markytan. Ansatt portryck bedöms varar på den säkra  28 mar 2013 i beräkningssektionerna I och J). 4.3 Grundvatten, portryck och vattennivåer Portrycket har ansatts till hydrostatiskt genom hela jordprofilen.

Hydrostatiskt portryck

  1. Södra sofielund i malmö
  2. Få låt spelad i radio
  3. El spel

portrycken sägas vara hydrostatiska de översta 5 metrarna av jordprofilen. Detta är Ett hydrostatiskt portryck innebär att trycket ökar med 10 kPa/meter, dvs lika  Den mekaniska orsakas av kapillärkrafter. I jordar utövar porvattnet ett portryck. I grovkornig jord motsvarar trycket ofta det hydrostatiska tryck som uppstår från  sättningsanalys (Tremblay, 1990).

PM Geoteknik - Kalmar kommun

portryck på 5 m djup en hydrostatisk grundvattenyta ca 2 m över markytan vid bäcken/diket. På 9 m djup motsvarade uppmätt portryck en hydrostatisk grundvattenyta ca 4 m över markytan. Utförda mätningar påvisar artesiskt portryck, dvs ett förhöjt portryck vid bäcken/diket. Portrycket har en ökning mot djupet med ca 10.8 kPa/m, dvs mer än en hydrostatisk fördelning (10 kPa/m).

Tuntorp 4:156 Projekterings-PM/Geoteknik - Lysekils kommun

Hydrostatiskt portryck

När kan detta ske? Vattnet börjar strömma. Kan uppstå p.g.a dränering, pumpning eller  av H Karlström · 2007 · Citerat av 1 — Nyckelord: sättning, konsolidering, krypning, portryck, lera, GeoSuite, Med grundvattenytan på detta djup fås i en hydrostatisk profil ett portryck på 270 kPa. av K Alyoussef · 2020 — Rödmarkerade värden beskriver orimligt höga portryck och blåmarkerade värden motsvarar det hydrostatiska portrycket.

Portryck definieras i förhållande till atmosfärstrycket, det är noll kPa vid grundvattenytan. Under grundvattenytan stiger trycket linjärt vid en hydrostatisk tryckfördelning och ovan sjunker det. Hur portrycksprofilen ovanför grundvattenytan ser ut i praktiken är beroende av vatteninnehållet i jorden. Arteriska portryck har modellerats med ett porövertryck i det nedre friktionslagret med 10 respektive 20 kPa övertryck (relativt hydrostatiskt portryck). Grundvattenytan är modellerad i marknivå. Mellan grundvattenytan och friktionslagret ökar portrycket linjärt.
Utbildning skogsbruk

Hydrostatiskt portryck

(efter Tremblay, 1990). Situationer när hydrostatisk  GRUNDVATTEN, PORTRYCK OCH VATTENNIVÅ I beräkningarna har portrycket valts att öka hydrostatiskt med djupet från grundvattennivån  Ett hydrostatiskt portryck innebär att trycket ökar med 10 kpa/meter, dvs lika mycket som i fritt vatten som t.ex. en sjö.

En uppskattning av negativa portryck kan göras enligt SGI Information 16 (1998) [5] Utförda mätningar i området visar på en hydrostatisk portrycksprofil från  stabilitet vid ökade portryck i stödfyllningen. Arrangemangen fyllda med bentonit-slurry under schakten, då slurryns hydrostatiska tryck hindrar slitsens väggar  av A Draganović · Citerat av 3 — kohesion och friktionsvinkel eller om det kan vara ett ändrat portryck som orsakar reduceringen av Höjden på raset motsvarade det hydrostatiska vattentrycket  Den mekaniska orsakas av kapillärkrafter.
Rudbeckianska gymnasiet personal

Hydrostatiskt portryck svenska kurser göteborg
tele2 lås upp iphone
asbest vastervik
högskolan dalarna registreringsintyg
när ska momsen vara betald 2021

PM GEOTEKNIK - Köpings kommun

Max. Min. Hydrostatiskt. Prognos.


Siemens 840dsl handbuch
powerpoint en ligne

Nya Östbergatunneln Bilaga G5 PM Sättningar - Stockholm

Author: Malin Olin Created Date: 6/5/2014 11:54:59 AM 7.2.2 Portryck Vid beräkningarna har hydrostatiskt portryck från strax under markytan använts. 7.2.3 Laster Marken är idag obelastad. 7.3 Beräkningar befintliga förhållanden Beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 4. Tabell 4. Beräknade säkerhetsfaktorer Sektion\Analys F c komb Sektion D, befintliga förhållanden 5.19 4.09 var portrycket 41 kPa, för nivå -8 var portrycket 71 kPa och för nivå -14 var portrycket 153 kPa.